Privatumo politika

Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie lankosi svetainėje ir naudojasi ar ketina naudotis šio puslapio teikiamomis paslaugomis. Vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.

JŪSŲ SUTIKIMAS

Sutikdami su šia Privatumo politika, Jūs sutinkate, kad tam tikri Jūsų asmens duomenys būtų naudojami siekiant tinkamai bei efektyviai suteikti Jums mūsų įmonės paslaugas, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai susijusios su Jums teikiamos paslaugos atlikimu.

Naudodamiesi mūsų internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais teisėtais tikslais:

RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Mes renkame ir tvarkome šių kategorijų asmens duomenis:

TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai gali būti sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su mumis sudarote sutartį. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus el. paštu Slalomoakademija@gmail.com bei atsisakius nuo informacinių pranešimų siuntimo naujienlaiškyje.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims.

Mes galime pateikti tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitus duomenų tvarkytojus (paslaugų tiekėjus), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Mes tokius duomenis galime teikti:

SLAPUKAI

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

Mūsų svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą naudoti slapukus bet kada galite atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

Mes naudojame slapukus:

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite teisę:

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Bendrasis terminas – 10 metų po paslaugos atlikimo/suteikimo nebent teisės aktai nurodo kitaip.

Jūsų asmens duomenys elektroninių paslaugų suteikimo tikslais bus saugomi, kol būsite registruotas elektroninių paslaugų vartotojas ir 10 metų nuo paskutinės paslaugos suteikimo.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, Jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu Jūsų pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdytas kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Pasiliekame teisę keisti bei atnaujinti svetainės Privatumo politiką. Politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos. Apie atliktus pakeitimus galite sužinoti apsilankę svetainėje ir peržiūrėję Privatumo politiką. Jeigu atlikus Privatumo politikos pakeitimus svetainės naudotojas toliau naudojasi svetaine bei jos teikiamomis paslaugomis, laikome, kad naudotojas sutinka su atliktais pakeitimais.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Asmens duomenų valdytojai išlaiko nuosavybės ir autorystės teises į svetainę ir joje pateikiamą informaciją, įskaitant: programinę įrangą, svetainėje pateikiamą turinį, vaizdus, tekstą, grafinius elementus, paveikslėlius, logotipus, nuotraukas bei vaizdo įrašus. Draudžiama be išankstinio raštu išreikšto svetainės duomenų valdytojų sutikimo platinti ir bet kokiu būdu trečiosioms šalims teikti svetainėje pateikiamą informaciją. Taip pat draudžiama internetinio puslapio Privatumo politiką ir / ar atskiras jos dalis kopijuoti bei naudoti negavus raštu išreikšto svetainės duomenų valdytojų sutikimo.